3. jul, 2017

Het evangelie schuurt …

Jezus roept een rijke jonge man op om alles wat hij heeft te verkopen, de opbrengst aan de armen te geven en dan Hem te volgen. Ik vraag me af, zou ik dat vandaag kunnen, alles opgeven wat ik hier op aarde heb of zou ik op dezelfde manier reageren als die jongen. Verdrietig bij Jezus weggaan? Hoe gehecht ben ik nog aan mijn bezit. Hoe vast zit ik nog aan mijn tradities en andere zekerheden die ik heb opgebouwd. Dingen die mij dierbaar zijn, waar ik mee ben opgegroeid, die mij vertrouwd zijn. Durf ik al die verworvenheden, al mijn zekerheden los te laten. Ik wil zo graag …. maar kan ik het ook?

Jezus roept me op om God lief te hebben boven alles. Ik geloof in God, wil graag dichtbij Hem leven. Ik geloof in zijn liefde voor mij, waarin Hij zichzelf offerde. Ik wil God liefhebben, maar telkens opnieuw ervaar ik hoe moeilijk dat is. Hoe makkelijk ik me laat afleiden. Eigen wegen ga, waarvan ik denk dat ze Gods wegen zijn. Maar die uiteindelijk heilloze wegen blijken te zijn. Ik wil zo graag God zichtbaar maken in mijn leven. Door wat ik doe, door de keuzes die ik maak, door hoe ik met anderen omga. Ik wil leven in afhankelijkheid van God. Maar ik voel me nog steeds afhankelijk van anderen, heb nog steeds waardering van mensen nodig, voor wat ik doe. God liefhebben boven alles! Ik wil zo graag … maar kan ik het ook?

Jezus roept me ook op om mijn naaste lief te hebben. Maar, hoe groot is mijn eigen ego nog. Hoe lief heb ik mezelf. Hoevaak wil ik mijn haan koning laten kraaien? Wil ik nog haantje de voorste zijn. God liefhebben boven alles, daar kan ik m'n best voor doen, maar die naaste … daar ligt mijn probleem. Ik ervaar aan den lijve dat dat niet altijd makkelijk is. Die ander kan je behoorlijk in de weg lopen. Ik wil best van iedereen de naaste zijn, maar het liefst kies ik toch zelf de mensen uit voor wie ik de naaste wil zijn. In hoeverre kan ik de minste zijn, ben ik in staat de voeten van die ander te wassen? Ik wil zo graag … maar kan ik het ook?

Jezus volgen, je weg met Hem gaan is levensveranderend. Je kan niet met Jezus op weg gaan naar een nieuw leven en tegelijkertijd ook dat oude leven willen vasthouden. Maar ik ben nog zo gehecht aan alles hier, ik wil ook mijn leven graag houden zoals het is. Hoe vaak ben ik al over mezelf gevallen en gestruikeld. Ik wil zo graag … maar kan ik het ook?

Het evangelie schuurt. Maar, hoorde ik een tijdje geleden iemand zeggen, … zonder schuren wordt je niet glad en kun je niet glanzen. Daarom is mijn gebed vandaag: Heer, wilt u mij maar schuren en schaven. Zodat ooit uw liefde in mij mag weerspiegelen, zodat ik ooit mag gaan glanzen. Maak mij een beeld van U!