• Met een hart voor mensen.
  • Bel mij op 06-53717282

Mijn cursusaanbod 

God lief hebben boven alles, dat is wat de Here Jezus ons leert. Van daaruit roept Hij je op je naaste lief te hebben als jezelf, de andere wang toe te keren, te bidden voor je vijanden, jezelf verloochenen en je kruis opnemen. Hij prees de vredestichters en de zachtmoedigen gelukkig.

In navolging hiervan zegt Paulus dat je de ander hoger moet achten dan jezelf. Het gaat niet om mij, maar om de ander. Dat kan best een beetje pijn doen. Maar och, Jezus heeft ook voor mij pijn geleden. We praten vaak over levensheiliging. Levensheiliging is Gods liefde zichtbaar maken door keuzes die we maken, door hoe we met elkaar omgaan, door hoe we met de ander omgaan. Door de naaste te zijn. 

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. (Mattheus 5:48)

De weg naar volmaaktheid. Hoe loopt die en hoe bewandel je die? Onder de naam "de andere wang" wil ik samen met anderen op zoek gaan naar hoe je deze woorden in je leven kunt toepassen. 

De cursussen zijn allemaal zoveel mogelijk op de praktijk gericht en het leren van elkaar. Ze zijn door mijzelf ontwikkeld, evenals het bijbehorende materiaal. Cursussen zijn in de vorm van een gespreksgroep, waarin we samen op ontdekkingsreis gaan.

Natuurlijk kan ik mijn cursussen ook in een gemeente geven. Als u dat graag wilt neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend gesprek spreken we het dan samen door.