• Met een hart voor mensen.
  • Bel mij op 06-53717282

Alles werkt mee ten goede?

Gepubliceerd op 8 september 2020 om 18:11

Alles draagt bij aan het goede. Dat zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen (8:28). Daar zegt hij nogal wat. Werkt het corona-virus dat ons teistert, mede ten goede voor ons?

Veel kerken hebben al maanden geen diensten meer gehad, mensen komen elkaar niet meer tegen, en waar kerkdiensten zijn is dat met de nodige beperkingen. De ontmoeting met elkaar kan er even niet zijn, of mondjesmaat. Ik hoor de meest fantastische complot-theorien, heel soms nog met een bijbels sausje overgoten. Over een straf van God en dat soort dingen. Of dat het een teken is van de eindtijd. Misschien is dat het, wie zal het zeggen. Dat weten we pas als we een paar jaar verder zijn. God doet alle dingen meewerken ten goede. Maar hoe kan je volhouden dat dit ten goede meewerkt?

 

Ik was hier over aan het nadenken, toen ik door een aardige mevrouw werd gebeld, of ik even tijd had. Als iemand mij belt, heb ik in principe altijd tijd. Ze legde me uit dat ze belde namens mijn energieleverancier. Samen met mij wilde ze kijken of mijn energietarieven misschien wat lager konden. Ik vroeg haar hoe ik zeker kon weten dat ze was wie ze zei en hoe ik zeker kon weten dat ze namens mijn energieleverancier belde. Ze reageerde verbaasd en noemde wat dingen op die ze van me wist. En probeerde zo overtuigend mogelijk over te komen. Toen ik vervolgens zei dat ik het niet vertrouwde, verbrak ze de verbinding en gaf me over aan het bandje van het belmeniet-register. Mijn wantrouwen werd bevestigd na een telefoontje met mijn energieleverancier. Ze belde niet namens hun.

 

Ik kon weer verder werken. En ineens bedacht ik me, misschien is het met het geloof wel net zo als met die commerciële telefoontjes, van mensen die aan jou willen verdienen. Zou het Gods tegenstander dat ook kunnen doen. Je zomaar bellen, of je even tijd voor hem hebt. En dan twijfel zaaien met die vraag, hoe kan God dit nou mee ten goede laten werken? Dat geloof je toch zelf niet. En dan komt hij met een veel beter verhaal over God. Het vervelende is dat hij dan ook nog heel overtuigend kan overkomen. Hij gaat nog veel verder. Kijk eens, hoor ik hem dan zeggen, die woorden over dat alles meewerkt aan het goede, gelden niet voor iedereen, maar alleen maar voor diegenen die door God zijn uitverkoren. Nou, of jij wel of niet bent uitverkoren, moet je maar afwachten. Dat weet je pas na je dood, als je merkt waar je terecht gekomen bent. Ben jij wel geroepen volgens Gods voornemen?

 

En voor je het weet worstel je met het vraagstuk van de uitverkiezing. Die tegenstander van God, heeft hier wel een punt. Wie zijn er volgens Gods voornemen geroepen. Hoe weet je dat je door God geroepen bent, dat je uitverkoren bent? Het rust in Gods voornemen dat al vastlag voordat ik geboren werd, zelfs al voor de schepping van de wereld. Één zekerheid geven deze woorden wel, God roept en als God roept mag ik antwoorden. Zonder meteen makkelijke antwoorden te willen geven op moeilijke vragen, denk ik dat daarin wel een antwoord ligt. Als God je roept, dan hoor je Zijn stem en dan kun je daarop wel of geen antwoord geven. Wie Gods stem hoort, door het evangelie, die mag ook weten dat hij of zij door God, volgens zijn voornemen geroepen is. En die mag delen in de luister van de Here Jezus. En die mag ook weten, God maakt zijn roeping niet ongedaan. En terwijl ik dit zo overdacht, hoorde ik ineens het bandje van het hemels belmeniet-register.

 

Gods Geest, die voor ons pleit met woordloze zuchten. Die ons wil behoeden voor twijfels en verleidingen. Die ons helpt om te blijven geloven, ook in moeilijke tijden. Die ons wil laten zien, hoe alles wat ons, als Gods kinderen, overkomt, meewerkt ten goede. Het coronavirus heeft me opnieuw ervan bewust gemaakt hoe kwetsbaar ik eigenlijk ben en hoe broos het leven is. Het heeft me laten zien hoe afhankelijk ik ben en heeft me daardoor dichter bij God gebracht. Wat je in het leven kan overkomen is niet altijd makkelijk, maar je mag weten dat het mee ten goede werkt. Al is het alleen maar omdat je weet dat de Geest voor je zucht.


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.