Gelovig Nabij Zijn
Met een hart voor mensen
Bel: 06-53717282

Wat geloof ik

Ik geloof in God, Schepper van hemel en aarde. God die aan het begin van alles staat. Die zo groot is dat ik Hem alleen maar in grote woorden kan beschrijven, als de Oneindige, de Barmhartige, de Alomtegenwoordige, de Almachtige. Die ik eigenlijk nog steeds niet ken en waarvan ik me afvraag of ik aan één leven genoeg heb om Hem te kennen.

Ik geloof in de Here Jezus Christus als Gods enige Zoon, die naar deze wereld kwam om mijn relatie met God te herstellen. De Here Jezus laat mij God zien als Vader. Door zijn dood en opstanding nam Hij mijn schuld op zich en bewerkte daardoor verzoening tussen God en mij. Waardoor ik een relatie met God kan hebben en ik het leven weer heb teruggekregen. Ik geloof dat Hij terug is naar zijn Vader, om daar voor mij een plaats te bereiden. Dat er een dag komt dat Hij weer terug zal keren naar deze aarde om zijn gemeente te halen. Dat God dan zal rechtspreken en er een einde komt aan alle onrecht in de wereld. Ik geloof in een toekomst met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die hoop leef ik.

Ik geloof in de heilige Geest, als God die in mij woont. Door wie God zich aan mij heeft leren kennen. Zonder de heilige Geest had ik nooit geweten wie God was. Gods Geest wijst mij elke dag op Jezus. Hij moedigt mij aan om elke keer weer naar Hem te kijken, mijn vertrouwen op Hem te stellen en Hem na te volgen.

Ik geloof in de kerk/gemeente. Als het voertuig waardoor de Here Jezus zich zichtbaar wil maken in de wereld. Hij laat zich kennen door de gemeente. De plek waar ik, samen met anderen, het geloof in de Here Jezus mag vieren. Waar ik mezelf kan zijn, rust kan vinden, de Here Jezus mag ontmoeten. De plek waar ik samen met anderen word bemoedigd, geìnspireerd en opgebouwd in het geloof. Waar we samen God mogen ontmoeten en ons geloof mogen verdiepen. Een plek waar we ons samen mogen verwonderen over Gods grootheid, over wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar ook de plek waar we in onze omgeving iets zichtbaar mogen maken van Gods koninkrijk, waarvan ik geloof dat het er is en dat het komt.

Geloven is voor mij een eerste levensbehoefte. Geloven is voor mij een zekerheid, die gepaard gaat met zoeken en twijfelen, met vallen en opstaan. Maar ook met verwondering. Zonder dat geloof kan ik niet leven. Ik kan me geen leven voorstellen zonder de Here Jezus. In mij zoektocht, bij mijn twijfels is Hij altijd weer degene op wie ik terugval.