Opwekking

Gepubliceerd op 3 juni 2024 om 09:45

Bidden voor een opwekking in Nederland. Op de radio hoorde ik hoe die oproep werd gedaan aan de kerken, op eerste pinksterdag tijdens de Opwekkingsconferentie. Dat is mooi, zo'n oproep. Maar, dacht ik, hoeveel ruimte heeft de Geest, als we als gelovigen en als kerken zo verdeeld zijn. En we allemaal onze eigen bubbel lijken te hebben. Waar of bij wie moet zo'n opwekking dan beginnen? In de Pinkster- of evangeliebeweging, in de hervormde of gereformeerde kerk, in de Rooms Katholieke kerk, in een Baptisten gemeente of nog ergens anders? Of bidden we allemaal voor onze eigen opwekking?

Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik wil geen mopperende, sarcastische christen zijn die overal kritiek op heeft en het nergens mee eens is. Ik wil positief zijn, blij in mijn geloof en enthousiast mee bidden voor die opwekking. Want ik denk dat we die hard nodig hebben. Maar we zijn als kerk verdeeld. Hebben verschillende visies op geloven, op onze geloofsbeleving, onze leerstellingen en dogma's. En we kunnen het allemaal nog bijbels onderbouwen ook.

Zou zo'n oproep niet samen moeten gaan met een oproep tot gebed voor een opwekking binnen de kerken. Een oproep tot eenheid. Geen eenheid waarin we niet verschillend mogen zijn of onze verschillen onder tafel moeten schuiven. Maar een eenheid waarin we elkaar ruimte geven voor verschillende opvattingen en belevingen. Waarin we niet uitgaan van ons eigen gelijk, maar elkaar accepteren, de minste durven te zijn en naar elkaar luisteren. Dat zou pas Bijbels zijn. Waarin verschillen worden gezien als een rijkdom, waaruit we kunnen leren. Waarin kerken ook weer op zoek gaan naar al die mensen die de kerk ooit hebben verlaten. Omdat ze zich niet veilig voelden of niet begrepen. Omdat ze anders waren, anders geloofden, misschien wel buiten de lijntjes kleurden.

24/7 bidden voor een opwekking. Dat is mooi, maar welk verlangen ligt daaraan ten grondslag? Hoe groot is ons verlangen naar zo'n opwekking en wat mag dat ons kosten? Durven we daarvoor al onze verschillen opzij te schuiven en onze eigen ego's daaraan ondergeschikt te maken? We zijn nu twee weken na Pinksteren. Hoever zou het zijn met dat gebed?