Mijn blog

Opwekking

Bidden voor een opwekking in Nederland. Op de radio hoorde ik hoe die oproep werd gedaan aan de kerken, op eerste pinksterdag tijdens de Opwekkingsconferentie. Dat is mooi, zo'n oproep. Maar, dacht ik, hoeveel ruimte heeft de Geest, als we als gelovigen en als kerken zo verdeeld zijn. En we allemaal onze eigen bubbel lijken te hebben. Waar of bij wie moet zo'n opwekking dan beginnen? In de Pinkster- of evangeliebeweging, in de hervormde of gereformeerde kerk, in de Rooms Katholieke kerk, in een Baptisten gemeente of nog ergens anders? Of bidden we allemaal voor onze eigen opwekking?Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik wil geen mopperende, sarcastische christen zijn die overal kritiek op heeft en het nergens mee eens is. Ik wil positief zijn, blij in mijn geloof en enthousiast mee bidden voor die opwekking. Want ik denk dat we die hard nodig hebben. Maar we zijn als kerk verdeeld. Hebben verschillende visies op geloven, op onze geloofsbeleving, onze leerstellingen en dogma's. En we kunnen het allemaal nog bijbels onderbouwen ook. Zou zo'n oproep niet samen moeten gaan met een oproep tot gebed voor een opwekking binnen de kerken. Een oproep tot eenheid. Geen eenheid waarin we niet verschillend mogen zijn of onze verschillen onder tafel moeten schuiven. Maar een eenheid waarin we elkaar ruimte geven voor verschillende opvattingen en belevingen. Waarin we niet uitgaan van ons eigen gelijk, maar elkaar accepteren, de minste durven te zijn en naar elkaar luisteren. Dat zou pas Bijbels zijn. Waarin verschillen worden gezien als een rijkdom, waaruit we kunnen leren. Waarin kerken ook weer op zoek gaan naar al die mensen die de kerk ooit hebben verlaten. Omdat ze zich niet veilig voelden of niet begrepen. Omdat ze anders waren, anders geloofden, misschien wel buiten de lijntjes kleurden. 24/7 bidden voor een opwekking. Dat is mooi, maar welk verlangen ligt daaraan ten grondslag? Hoe groot is ons verlangen naar zo'n opwekking en wat mag dat ons kosten? Durven we daarvoor al onze verschillen opzij te schuiven en onze eigen ego's daaraan ondergeschikt te maken? We zijn nu twee weken na Pinksteren. Hoever zou het zijn met dat gebed?

Lees meer »

personeels- advertentie in de kerk

Ik zie de laatste tijd steeds meer "personeelsadvertenties" waarin kerken/gemeentes op zoek zijn naar een voorganger. Iemand die voldoet aan het profiel, dat is opgesteld en die past bij die gemeenschap. Zoeken naar chemie tussen gemeente en voorganger, om samen te kunnen groeien.

Lees meer »

Geloofs-vrijheid

Nog niet zolang geleden zag ik een lijst van landen waar geen geloofsvrijheid is en christenen worden vervolgd en gedood vanwege hun geloof. Landen waar machthebbers bepalen welk geloof je wel of niet mag aanhangen. En je voor je leven moet vrezen, als je 'verkeerd' gelooft.

Lees meer »

Naastenliefde enzo...

Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukten gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. (Jesaja 58:10)De hongerigen geven wat je zelf nodig hebt, dat gaat verder dan delen. Dat gaat over weggeven wat je hebt, eerst de ander te eten geven en dan zelf pas eten. Was dat ook niet wat Jezus zei tegen de rijke jongeling? Geef alles wat je hebt weg aan de armen en volg dan Mij. Jezus volgen, dat is niets voor jezelf houden, dat is zelf honger lijden om de ander te laten eten.

Lees meer »

Koranverbranding

Een koranverbranding in Arnhem en een hoop onrust daaromheen. Een klein item, een paar dagen geleden, in het nieuws. Vandaag hoor ik er niets meer over, we lijken het alweer te zijn vergeten. Waarom doen mensen zulke dingen? En ik kan maar één ding bedenken. Om mensen te schofferen, te kleineren en te beledigen. Waarom worden er geen Kamervragen over gesteld of een Kamerdebat over aan gevraagd? Waarom zijn we als gelovigen stil en laten we ons hierover bijna niet horen? Waarom hoor ik geen statement hiertegen vanuit de kerk? 

Lees meer »

Licht in de wereld

Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukten gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. (Jesaja 58:10)

Lees meer »

Liefde

Heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Lees meer »

Hoe zal ik U ontvangen

Een oud lied dat veel in adventstijd wordt gezongen. Hoe vaak heb ik het al gezongen? Vorige week vrijdagmiddag tijdens de weeksluiting in één van de verzorgingshuizen, gaf ik het lied ook op. Het orgel zette in, ik luisterde en tot mijn grote verbazing hoorde ik de organist een voor mij onbekende melodie spelen.

Lees meer »

KOMT ALLEN TEZAMEN

Nog niet zo lang geleden hoorde ik dit lied op de radio. Mijn gedachten gingen uit naar al die mensen, die niemand meer hebben om mee samen te komen. Die zich niet meer thuis voelen in de kerk, in de steek gelaten of niet meer welkom. Omdat ze anders zijn, niet voldeden aan de eisen of verwachtingen van die kerk. Misschien wel een beetje tegendraads zijn. Of zich niet konden of wilden aanpassen aan die kerk.

Lees meer »

de wereld staat in brand, waar is de kerk

De wereld lijkt in brand te staan. Er zijn oorlogen en dreigingen van oorlogen en een kernoorlog hangt als het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Iedereen lijkt tegen iedereen te zijn. We lijken van de ene crisis in de andere te rollen, komen overal arbeidskrachten tekort, we verouderen, steeds minder mensen moeten het geld verdienen waar we van moeten leven. De liefde lijkt te bekoelen, de samenleving lijkt letterlijk en figuurlijk kouder te worden. En dan worden we ook nog eens overspoeld door asielzoekers. Mensen die ook een beroep willen doen op onze schaarse middelen, waardoor we zelf nog minder overhouden.

Lees meer »