• Met een hart voor mensen.
  • Bel mij op 06-53717282

Mijn blog

Naastenliefde enzo...

Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukten gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. (Jesaja 58:10)De hongerigen geven wat je zelf nodig hebt, dat gaat verder dan delen. Dat gaat over weggeven wat je hebt, eerst de ander te eten geven en dan zelf pas eten. Was dat ook niet wat Jezus zei tegen de rijke jongeling? Geef alles wat je hebt weg aan de armen en volg dan Mij. Jezus volgen, dat is niets voor jezelf houden, dat is zelf honger lijden om de ander te laten eten.

Lees meer »

Koranverbranding

Een koranverbranding in Arnhem en een hoop onrust daaromheen. Een klein item, een paar dagen geleden, in het nieuws. Vandaag hoor ik er niets meer over, we lijken het alweer te zijn vergeten. Waarom doen mensen zulke dingen? En ik kan maar één ding bedenken. Om mensen te schofferen, te kleineren en te beledigen. Waarom worden er geen Kamervragen over gesteld of een Kamerdebat over aan gevraagd? Waarom zijn we als gelovigen stil en laten we ons hierover bijna niet horen? Waarom hoor ik geen statement hiertegen vanuit de kerk? 

Lees meer »

Licht in de wereld

Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukten gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. (Jesaja 58:10)

Lees meer »

Liefde

Heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Lees meer »

Hoe zal ik U ontvangen

Een oud lied dat veel in adventstijd wordt gezongen. Hoe vaak heb ik het al gezongen? Vorige week vrijdagmiddag tijdens de weeksluiting in één van de verzorgingshuizen, gaf ik het lied ook op. Het orgel zette in, ik luisterde en tot mijn grote verbazing hoorde ik de organist een voor mij onbekende melodie spelen.

Lees meer »

KOMT ALLEN TEZAMEN

Nog niet zo lang geleden hoorde ik dit lied op de radio. Mijn gedachten gingen uit naar al die mensen, die niemand meer hebben om mee samen te komen. Die zich niet meer thuis voelen in de kerk, in de steek gelaten of niet meer welkom. Omdat ze anders zijn, niet voldeden aan de eisen of verwachtingen van die kerk. Misschien wel een beetje tegendraads zijn. Of zich niet konden of wilden aanpassen aan die kerk.

Lees meer »

de wereld staat in brand, waar is de kerk

De wereld lijkt in brand te staan. Er zijn oorlogen en dreigingen van oorlogen en een kernoorlog hangt als het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Iedereen lijkt tegen iedereen te zijn. We lijken van de ene crisis in de andere te rollen, komen overal arbeidskrachten tekort, we verouderen, steeds minder mensen moeten het geld verdienen waar we van moeten leven. De liefde lijkt te bekoelen, de samenleving lijkt letterlijk en figuurlijk kouder te worden. En dan worden we ook nog eens overspoeld door asielzoekers. Mensen die ook een beroep willen doen op onze schaarse middelen, waardoor we zelf nog minder overhouden.

Lees meer »

Hoe groot zijt Gij

Een kerkhof, een dodenakker. Een plek van loslaten en van verdriet, waar we afscheid nemen van onze geliefden. Waar we onze doden weer teruggeven aan de aarde. Ik loop langs rijen van graven met allemaal teksten en namen. Jongeren en ouderen, de dood kent geen leeftijdsgrens. De dood lijkt hier te heersen, het laatste woord te hebben. Al lopend vraag ik me af, hoe vaak ik de laatste jaren aan zo'n graf heb gestaan. Woorden van hoop heb mogen spreken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe vaak heb ik met nabestaanden aan zo'n graf gebeden. En dan ineens zie je het staan op zo'n steen. ”Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij”. Woorden die ineens bij me binnenkomen. Hier midden op het kerkhof, midden in het rijk van de dood, klinkt een lofprijzing op Gods grootheid. Hier wordt een dikke vinger tegen de dood opgestoken. Niet jij hebt het laatste woord. God is groter. Waar klinken deze woorden mooier dan juist hier. Hoe groot zijt Gij. Ik pink een traan weg en vervolg met blijdschap mijn weg.

Lees meer »