Nomade op zondag

Leuk dat u kennis met me wilt maken. Mijn naam is Jan Foppen. Ik ben vader van vier kinderen en opa van zes kleinkinderen. Samen met Loes, mijn vrouw, woon ik in het Friese Buitenpost. Ik ben geboren in Harderwijk, opgegroeid op de Veluwe. Na ons huwelijk hebben we in de Achterhoek gewoond, waar ook onze kinderen zijn geboren en opgegroeid. Om ons tenslotte te vestigen in Friesland, eerst in Heerenveen, waar ik een aantal jaren voorganger mocht zijn van een Baptisten gemeente. En later in Buitenpost, waar ik pastoraal werker was bij een Baptisten gemeente. Inmiddels mag ik van mijn pensioen genieten en ben ik niet meer verbonden aan een kerkelijke gemeente. 

Rond mijn vijftigste levensjaar heb ik mijn werk binnen het bank- en verzekeringswezen aan de wilgen gehangen en ben gaan studeren voor voorganger binnen de Unie van Baptisten gemeentes. En heb daarna een paar gemeentes mogen dienen. Momenteel ben ik met emeritaat en geniet van mijn pensioen. En woon ik nog steeds in Buitenpost.

Emeritaat betekent letterlijk 'in ruste'. Dat ben ik nog lang niet.  Op de zondag reis ik naar verschillende gemeentes om als gastspreker het woord te mogen brengen. Vandaar de titel 'nomade op de zondag'. Verder kijk ik om me heen om te zien hoe en waar ik er voor mensen kan zijn. Dat doe ik o.a. bij het Hospice Smelnehaven in Drachten, waar ik als vrijwilliger een aantal uren in de week werk.

Met al mijn theoretische kennis en praktische ervaringen, als vader, opa, voorganger, pastor, werknemer, wil ik er zijn voor mensen. Ik heb een luisterend oor, ben geduldig en heb door mijn levenservaring een goed inlevingsvermogen en ook de nodige mensenkennis opgedaan. Ik ben een idealist, die de wereld om zich heen, een heel klein beetje beter wil maken. Mijn geloof is daarbij belangrijk. Geloof dat z'n context vindt in Gods liefde voor de mens, zichtbaar gemaakt door de Here Jezus. Ik ben iemand die overal wat van vindt, maar nergens een mening over heeft. Omdat ik graag de ander wil horen en ruimte wil maken om te horen hoe die over dingen denkt, tegen het leven aankijkt en misschien ook wel tegen het geloof. Ik probeer te genieten van de verschillende geloofsbelevingen en opvattingen van mensen. Samen met mensen de betekenis van het geloof ontdekken en hoe de verbinding is tussen geloof en leven. Welke rol speelt mijn geloof in de praktijk van alledag en hoe ga ik daarmee om? 

Vanuit mijn geloof wil ik, op alle momenten van het leven, als pastor naast u staan. Zonder te oordelen over keuzes die mensen maken. Gewoon gelovig nabij zijn. 

 

Met vriendelijke groet,

Jan Foppen

Als je nieuwsgierig bent, hoe ik van bankmedewerker naar dominee ben gegaan, klik dan hier.

Als je wilt weten wat en hoe ik geloof, klik dan hier