• Met een hart voor mensen.
  • Bel mij op 06-53717282

U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen, mijn telefoonnummer staat bovenaan de pagina. Maar het kan ook via de uitvaartverzorger. We maken dan een afspraak voor een eerste gesprek.

 

In dat gesprek 

  • ... kijken we samen terug op het leven van de overledene. Wie was hij of zij, hoe heeft hij/zij geleefd en wat heeft hij/zij betekent voor de nabestaanden? Hoe herinneren we de overledene?
  • ... gaan we samen die herinneringen vorm geven in een liturgie voor de uitvaartdienst.
  • ... maken we afspraken over de muziek, of er gezongen moet worden en zo ja, welke liederen. Over het gebruik van Bijbelgedeelte(s) en Bijbelvertaling en of er een meditatie moet zijn.
  • ... geeft u aan of er een in memoriam wordt uitgesproken, door wie en wie het schrijft. Ook kunt u aangeven of er toespraken en andere bijdragen worden gehouden.
  • ... maken we afspraken over de plechtigheid bij het graf of in het crematorium. 

 

Mocht dit in één gesprek niet lukken, dan plannen we hiervoor een tweede gesprek.

 

Na dit gesprek

  • ... werk ik alle afspraken uit in een liturgie, die ter definitieve goedkeuring aan u wordt voorgelegd.
  • ... een eventueel in memoriam dat door mij wordt geschreven wordt u ook ter goedkeuring voorgelegd.
  • ... hierna gaat de liturgie naar de uitvaartverzorger die dit gewoonlijk uitwerkt in een boekje ten behoeve van de plechtigheid.
  • ... hou ik contact met de uitvaartverzorger.

 

Tot aan de uitvaart hou ik contact met u, u houdt ten allen tijde de regie in handen.

 

Bij het afscheid zal ik ruimschoots van tevoren aanwezig zijn.

U zorgt zelf voor een locatie en indien nodig voor een organist. (evt. via de uitvaartverzorger)

 

Een aantal weken na de uitvaart kom ik nog een keer bij u op bezoek.