• Met een hart voor mensen.
  • Bel mij op 06-53717282

Bescherming van het leven

Gepubliceerd op 13 februari 2023 om 14:48

De beschermwaardigheid van het leven. Wanneer begint die? Direct na de conceptie, bij de geboorte of op een tijdstip ergens daartussenin.

Ik vraag me af, of die beschermwaardigheid van het leven na de geboorte van een mens ophoudt. Dagelijks zie ik televisiebeelden van geweld en verwoesting. Bommen die op huizen vallen en angst, dood en verderf zaaien. Ik zie mensen schuilen of vluchten. Ik zie hoe soldaten elkaar doodschieten, zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Hoe zit het met de beschermwaardigheid van hun levens? Regelmatig zie ik een spotje op de televisie over twee kinderen. Je ziet ze samenlopen, er volgt één klap en ze zijn alles kwijt. Hun ouders, hun ouderlijk huis, hun veiligheid, hun toekomst. Blootgesteld aan allerlei gevaren moeten ze vluchten. Het beeld grijpt me aan. Hoe zit het met de beschermwaardigheid van hun leven? We maken ons druk over de beschermwaardigheid van het leven van het ongeboren kind. Wanneer gaan we ons druk maken over de beschermwaardigheid van het leven van het geboren kind, van levende mensen?

Machthebbers in verschillende werelddelen, zaaien verdeeldheid en wantrouwen onder de mensen en zetten ons tegen elkaar op. Hun belangen lijken die beschermwaardigheid van het leven van mensen te overstijgen. Hoe lang laten we dat nog toe? Hoe lang laten we ons nog tegen elkaar opzetten? Zijn wij mensen dan niet aan elkaar gelijk, of je nou in Europa, Amerika, Rusland, China of in het Midden-Oosten woont. Elk mens is door God geliefd, of je nou in Europa, Amerika, Rusland, China of waar ook ter wereld woont. En zijn dan niet alle levens van mensen, waar ook ter wereld, beschermwaardig?

Beschermwaardigheid van het leven betekent dat je het leven van de ander belangrijk vindt, dat we elkaar het leven gunnen. Dat je het belang van de ander boven jouw belang durft te stellen en de vrijheid van de ander boven jouw vrijheid. Dat geldt voor de mensen om ons heen, maar net zo goed ook voor die vluchteling die een beroep doet op onze medemenselijkheid. En voor die economische vluchteling, die net als wij op zoek is naar een beetje geluk in het leven. Als elk leven beschermwaardig is, dan vraagt dat, dat we iets van onze vrijheid, van onze welvaart durven in te leveren. Een beetje inschikken voor de ander. Om ook de ander te laten leven

Als christen hebben we een opdracht, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Jezus draagt ons op je vijand lief te hebben en te bidden voor wie je vervolgt. De andere wang toekeren, anders met elkaar omgaan, tegendraads. Bidt voor die twee vluchtende kinderen uit dat tv-spotje en voor al die  kinderen die ergens rond zweven, voor vluchtelingen waar ook ter wereld, voor al die mannen en vrouwen die een oorlog worden ingejaagd, waar ze niet om hebben gevraagd. Bidt voor al die machthebbers die verdeeldheid zaaien en mensen tegen elkaar opzetten. Wees waakzaam! Bidt dat God zijn Geest laat waaien over deze wereld. Geef vrede Heer, geef vrede.