Geloofs-vrijheid

Gepubliceerd op 26 februari 2024 om 11:03

Nog niet zolang geleden zag ik een lijst van landen waar geen geloofsvrijheid is en christenen worden vervolgd en gedood vanwege hun geloof. Landen waar machthebbers bepalen welk geloof je wel of niet mag aanhangen. En je voor je leven moet vrezen, als je 'verkeerd' gelooft.

Maar, vraag ik me af, hoe zit het eigenlijk met de geloofsvrijheid in ons eigen land. Wij kennen vrijheid van godsdienst, maar hoe vrij zijn we nog om ons eigen geloof te belijden?
Ik hoor mensen zeggen dat je alle geloven moet afschaffen. Want al die verschillende godsdiensten zijn alleen maar een bron van onvrede. Dat klinkt nu allemaal nog onschuldig, maar hoe lang zou het nog duren voor deze geluiden steeds meer gaan toenemen en serieuzer worden?

Hoe vrij zijn Joodse mensen om te leven vanuit hun geloof? De situatie in het Midden-Oosten lijkt het antisemitisme aan te wakkeren. In het nieuws zie ik hoe hakenkruizen worden geschilderd op synagogen. Joodse mensen lijken zich bij ons niet meer veilig te voelen.

Hoe vrij zijn moslims om hier hun geloof te belijden en te leven vanuit dat geloof? Ik hoor steeds meer anti- islam geluiden. Ingegeven vanuit angst voor de fundamentalistisch islam. Moslimhaat lijkt toe te nemen. En als je de Islam niet meer ziet als een religie, maar als een ideologie, dan kom je ook niet in strijd met vrijheid van godsdienst. Maar hoe groot is de stap dan nog om ook andere geloven te beschouwen als een ideologie.

Vrijheid is een groot goed, dat geld zeker voor godsdienstvrijheid. Geloven is geen vrije tijdbesteding. Is niet iets wat je achter de voordeur doet. Mijn geloof bepaalt hoe ik leef, de keuzes die ik maak. Hoe ik met anderen om ga. Mijn geloof bepaalt mijn identiteit. Hoe zou mijn leven er uitzien, wie zou ik zijn als ik niet meer mag geloven wat ik wil? Vrijheid is kwetsbaar. Hoe ga je er mee om? Vrijheid ben je kwijt voor je er erg in hebt.

Ik moet denken aan die uitspraak van Jezus, over die balk en die splinter. Christenvervolging is erg, ik zou het niet willen afdoen als een splinter in het oog van de ander. Maar hoe groot is die balk in ons eigen oog dan?