• Met een hart voor mensen.
  • Bel mij op 06-53717282

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit een zestal gespreksavonden, waarin we met elkaar praten over de plaats van het geloof in de opvoeding van kinderen. 

Waarom vind je het geloof in je opvoeding zo belangrijk? Waar ben je in je geloofsopvoeding tegen aan gelopen en hoe ben je er mee omgegaan? En hoe is dat bij anderen gegaan.

Kinderen kunnen soms moeilijke vragen stellen, waar je niet direct een antwoord op weet. En dan kom je als vanzelf ook terecht bij je eigen geloofsleven.

 

Al lerende van elkaar mogen we ontdekken de geloofsopvoeding van je kinderen, begint bij het nadenken en het praten over je eigen geloof. Vragen die kinderen stellen laten je ook steeds weer nadenken over je eigen geloof. Ook van je kinderen kun je leren.

inhoud cursus

In een zestal avonden staan we stil bij:

  • Waarom geloofsopvoeding? 
  • De bijbelse verhalen. 
  • Bidden met je kinderen.
  • Moeilijke vragen. 
  • Naar de kerk. 
  • Evaluatie.