• Met een hart voor mensen.
  • Bel mij op 06-53717282

Vastentijd

Gepubliceerd op 1 maart 2021 om 10:47

Is dit niet het vasten dat ik verkies (…) je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? (Jesaja 58:6-7)

We leven in de vastentijd, een tijd van inkeer en berouw. Waarin mensen, om dat kracht bij te zetten, zich onthielden van voedsel. Er zijn nog wel mensen die letterlijk vasten, maar vandaag zijn er veel andere creatieve manieren door mensen bedacht. Vasten is ook wel versoberen geworden, een tijd van verminderen op vele gebieden. Je ontzien van allerlei gemakken van het leven.

We horen vandaag vaak zeggen, dat je geloven thuishoort in je privédomein. Vaak wordt er dan ook nog (ten onrechte) de scheiding tussen kerk en staat bij gehaald. Geloven doe je maar achter je voordeur. Maar is dat ook zo, of moet je geloof juist naar buiten, zichtbaar worden in jouw leefomgeving? Geloof is niet alleen een zaak tussen mij en God, maar mijn geloof komt tot uitdrukking in hoe ik mij verhoud tot andere mensen. Scheiding tussen kerk en staat is wat anders dan scheiding tussen geloof en leven. Gods liefde voor mij mag zichtbaar worden, in hoe ik met mijn medemens omga. Was dat ook niet wat de Here Jezus ons leerde op verschillende plekken.

Maar als geloven geen privéaangelegenheid is, waarom zou vasten dat dan wel zijn? Zou vasten dan niet veel meer moeten zijn dan je van dingen onthouden of sober leven. Vastentijd zou bij uitstek een tijd moeten zijn om samen te delen. Om er voor elkaar te zijn, juist in deze coronatijd.
Hoeveel mensen leven vandaag in armoede, hoeveel mensen zijn eenzaam, hoeveel mensen lopen rond met hun verdriet? Hoeveel mensen zijn bang, teleurgesteld, boos? Hoeveel behoefte zou er juist in deze tijd zijn, aan iemand die naar je luistert en je serieus neemt? We leven met beperkingen, je kunt niet zomaar even spontaan bij iemand op bezoek gaan. Een arm om een schouder mag ook niet zomaar. Maar er zijn nog genoeg andere mogelijkheden om mensen op de één of andere manier op te zoeken.

Er is veel reden om te mopperen, je frustraties en kritiek te uiten. Omdat je niets lijkt te mogen. En we zijn allemaal moe en hebben het wel een beetje gehad met dat virus. Maar vasten is misschien ook wel, dat we al die negativiteit opzij zetten. Om iemand op te zoeken, een luisterend oor te bieden. En juist in deze tijd is daar zo'n behoefte aan. Wat zou dat met mensen doen, even een telefoontje van iemand die aan je dacht en naar je luistert.
Misschien is dat wel het vasten dat de Here Jezus verkiest!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.