Gelovig Nabij Zijn
Met een hart voor mensen
Bel: 06-53717282

Mijn werkwijze

In het voorgesprek

 • Kijken we terug op het leven van de overledene. Wie was hij of zij, hoe heeft hij/zij geleefd en wat heeft hij/zij betekent voor de nabestaanden. Hoe herinneren we de overledene. Om samen die herinneringen vorm te geven in een liturgie voor de rouwdienst en eventueel in een tekst die tijdens die dienst kan worden uitgesproken.
 • Maken we afspraken over hoe we de dienst gaan vorm geven. We maken afspraken over muziek, of er gezongen moet worden, over het gebruik van bijbelgedeelte(s) en bijbelvertaling en of er een meditatie moet zijn.
 • Geeft u aan of er een in memoriam wordt uitgesproken, door wie en wie het schrijft. Ook kunt u aangeven of er toespraken mogen worden gehouden of bijdragen.
 • Maken we afspraken over welk gedeelte van de plechtigheid eventueel besloten is
 • Maken we, in geval van een begrafenis, afspraken over de plechtigheid bij het graf. Gaat de dienst hier verder of is dit een besloten deel voor alleen familie.
 • Mocht dit in één gesprek niet lukken, dan plannen we hiervoor een tweede gesprek.


Na het voorgesprek

 • Werk ik alle afspraken uit in een liturgie, die ter goedkeuring aan de nabestaanden wordt voorgelegd.
 • Ook een eventueel in memoriam dat door mij wordt geschreven wordt ter goedkeuring voorgelegd.
 • Na goedkeuring gaat de liturgie naar de rouwondernemer, die dit gewoonlijk uitwerkt in een boekje ten behoeve van de plechtigheid.
 • Hou ik contact met de uitvaartverzorger.


Uitvoering van de uitvaartplechtigheid

 • Ruim van tevoren zal ik aanwezig zijn.
 • Uitvoering zoals we van tevoren samen hebben overlegd.
 • U zorgt zelf voor een locatie en indien nodig voor een organist. (evt. via de uitvaartverzorger)