Gelovig Nabij Zijn
Met een hart voor mensen
Bel: 06-53717282

Wat is mijn missie

Onder de naam “Gelovig nabij zijn” wil ik laten zien dat geloven een meerwaarde kan zijn in onze samenleving. Dat het christelijk geloof mensen dichter bij elkaar kan brengen. Gewoon, door er voor jou te zijn. Praktisch, zonder oordeel en zonder vooroordeel. Vanuit een geloof dat mensen insluit en niet uitsluit en met respect voor de keuzes die jij maakt of hebt gemaakt.

Ik wil naar je luisteren, zonder vooroordelen, zonder makkelijk gegeven antwoorden. Samen zoeken naar antwoorden op jouw vragen.

Gelovig, omdat ik wil werken vanuit mijn geloof.

Nabij zijn, omdat ik dicht bij mensen wil zijn. Met een geopend hart en een luisterend oor, met respect voor keuzes die anderen maken. Ik ben er niet op uit om mijn geloof ‘dwingend’ aan mensen op te leggen of om mensen te vertellen hoe ze moeten leven.

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, de wet die Jezus gaf en waardoor ik me wil laten leiden in de dingen die ik doe. “voor zover je dit één van de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je het Mij gedaan”, woorden van Jezus die een inspiratie zijn voor mijn werk.